Festivalkartet er klart!

Det kan være greit å vite hvor man skal gå for å komme frem til scenen, toalettet eller etterfest på Hulen.
Her er årets festivalkart! 

Husk at du henter ut din festivalbillett/ditt festivalbånd på Studentsenteret, Parkveien 1.

Kartet vil også henge ute på festivalområdet, så du ikke går deg vill ;-)