Grønn festival

Høydenfestivalen er en “Grønn festival”, dette betyr at vi forholder oss til Grønn Festival sine retningslinjer for hvordan vi skal ha en mest mulig klimanøytral og miljøvennlig festival! For å være en grønn festival, passer vi på at vi tar hensyn til klima og miljøet i alle små og store valg som blir tatt under planleggingen og gjennomføringen av festivalen.

Hvilke tiltak gjør vi for å være en grønn festival? Her er noen av dem:

 • Vi bruker landstrøm i stedet for aggregat til å drive scene, lys og lyd
 • Der det er mulig leier vi utstyr og infrastruktur, heller enn å kjøpe
 • Alle t-skjorter til frivillige er produsert av Miljøtrykkeriet og er uten reklame, slik at de også kan brukes ellers i året! Vi selger heller ikke merch for å unngå unødvendig bomullsproduksjon
 • Vi deler ikke ut engangsplast under festivalen
 • Alle produkter knyttet til servering av mat er enten gjenbruksglass eller av kompostibelt materiale, som vi komposterer
 • Vi kildesorterer
 • Alle artister fra utenfor Bergen, får tilbud om høyere honorar hvis de velger tog/buss istedet for fly
 • Vi bruker el-bil og oppfordrer leverandører til å gjøre det samme
 • Alle produkter vi kjøper inn, lagrer vi for å kunne bruke igjen flere år på rad
 • Vi tilrettelegger for sykkelparkering
 • Vi fokuserer på å tilby vegetar og vegansk mat
 • Vi tar vare på parkområdet ved å skjerme både gress og utsatte planter fra å bli skadet av festivalens gjennomføring