Høydenfestivalen er en grønn festival

Vi i Høydenfestivalen er stolte av å ha fått sertifiseringen som Grønn Festival. For å få denne sertifiseringen har vi fulgt de fem rådene som Grønn Festival har listet opp som sine kriterier.

Grønn festival sine kriterier

Festivalen ligger lett tilgjengelig for alle, og det er tilrettelagt for kollektivtransport til og fra festivalen til for både publikum og artister.

Vi forsøker å redusere avfall med å ikke bruke engangsplast og setter et fokus på gjenbruk.

Food Trucks vil ha komposterbare fat og bestikk.

Glassene vi benytter er i hovedsak laget av resirkulerte materialer, og er resirkulerbare og pantes når festivalen er over.

Vi har leid inn Food Trucks med mye god mat, det vil også være flere veganske og vegetariske tilbud. Vi ønsker i årene som kommer å selge mest mulig vegetarmat, og det er et krav at alle har vegetaralternativer for å selge mat hos oss.

Avfallshåndteringen vår fokuserer på gjenvinning og kildesortering. Vi fokuserer på resirkulering og gjenbruk, og ønsker å ha en så høy sorteringsgrad som mulig. Derfor har vi forskjellige avfallsfraksjoner på flere knutepunkter på området, og vi benytter alle fraksjonene som avfallsleverandører kan tilby. 

Vi ønsker å tilby artister et ekstra honorar for å reise klimavennlig for å spille på vår festival. Vi oppfordrer publikum til å handle med bevissthet på området, for naturen i parkens skyld og for miljøets skyld.

Vi oppfordrer leverandører til å bruke elbiler og resirkulere. Der det er mulig, stiller vi krav til leverandører, men som liten festival har vi begrenset med makt. Vi bruker lokale leverandører og deltar i arbeid for å gjøre kulturbransjen grønnere.

Vi har utarbeidet et tentativt klimaregnskap og ønsker å gjøre det så nøyaktig som mulig fremover.

Vi benytter et lager for å slippe å kaste utstyr, pynt og andre ting som kan brukes igjen neste år, eller gis bort til andre. 

T-skjorter og festivalbånd er laget på de mest bærekraftige måtene i bransjen. Vi lager ikke merch, men trykker på publikums medbrakte klær for å understreke at gjenbruk er viktig for oss.

Vi stiller krav til våre sponsorer og ønsker ikke å assosiere oss med bedrifter som ikke speiler våre verdier.Vi bruker kun elbiler under festivalen.

Vi er koblet på fast strømnett, som sparer utslippene fra å bruke alternativet, dieseldrevet aggregat.