Søk verv i Høydenfestivalen!

TEKST OM VERV SØK

INFO OM NÅR SØKNADSFRIST
Ved spørsmål, ta kontakt med leder@hoydenfestivalen.no

Festivalsjef:

Festivalsjef er organisasjonens øverste leder. Som festivalsjef sørger du for tilstrekkelig fremdrift i organisasjonen, og overholder at alle nødvendige arbeidsoppgaver blir gjort. Andre konkrete arbeidsoppgaver er å kalle inn til møter, holde kontakt med Høydenfestivalens aksjestyre og sentrale samarbeidspartnere, og å framforhandle samarbeid med sentrale partnere som Hulen.

Festivalsjef holder et overordnet blikk, og sørger for at organisasjonen handler i tråd med målene som er satt. Du kommer til å jobbe svært tett med alle styremedlemmene i deres oppgaver, og kanskje særlig økonomi-ansvarlig. Som festivalsjef bør du derfor kunne jobbe strukturert, ha mye kapasitet, og kunne lede en gruppe.

Om du ønsker å jobbe helhetlig med et spennende prosjekt - søk festivalsjef!

Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig sørger for orden i festivalens økonomi. Arbeidsoppgaver vil være alt fra søknadsskriving, budsjettering, spons og samarbeidspartnere, rapportering, bilagsføring og likviditetsplaner. Økonomiansvarlig jobber også med bærekraft, i form av å fordele øremerkede midler til dette formålet.

Økonomiansvarlig-vervet er for deg som jobber strukturert, ser helheten av prosjektet og kan se både positive og negative sider ved festivalens drift. Ved å stille som økonomiansvarlig får du et unikt innblikk i hvordan alt fra leverandører, artister, frivillige og samarbeidspartnere jobber sammen for å skape sensommerens høydepunkt!

Kommunikasjonsansvarlig:

Som kommunikasjonsansvarlig har du ansvar for festivalens ansikt utad. Kommunikasjonsansvarlig sitter dermed med ansvar for grafisk profil, sosiale medier, presseoppslag, foto, film. Kommunikasjonsansvarlig er også ansvarlig for markedsføring og billettsalg, og ordner derfor en del med billettløsning.

Kommunikasjonsansvarlig-vervet er for deg som er kreativ, og som liker å finne på nye og morsomme idéer sammen med de andre i kommunikasjonsgruppen. I dette vervet vil du lære mye om festivaldrift og kommunikasjon for større organisasjoner og arrangementer.

Parksansvarlig:

Som parkansvarlig har du ansvaret for utformingen av festivalområdet. Dette er et variert verv med ansvar for bar, sikkerhet, mat, møblering og pynt. Du vil ikke stå med alt dette ansvaret alene, men vil lede en gruppe som sammen former neste års festivalområde.

Parkansvarlig er et spennende verv hvor du får lært deg mye om hvordan det er å lage festival, og hva som ligger bak et velfungerende festivalområde. Du vil ha dialog med kommunen og nødetater, og skrive søknader. Det er et verv hvor du vil ha mange baller i lufta, så å ha en viss struktur og gode lederegenskaper kommer godt med. Ellers lærer man mye av den nødvendige kunnskapen i løpet av styrevervet. Du vil også få opplæring og oppfølging av den forrige parksansvarlige. Her har du altså muligheten til å utforme Nygårdsparken til det ultimate festivalområde!

Produksjonsansvarlig:

Som produksjonsansvarlig har du ansvaret for den tekniske delen av festivalen. Du vil blant annet sørge for at artistene har en scene å spille på, mikrofoner å synge i og at det er teknikere på jobb til å avvikle produksjonen. Du vil jobbe tett med ulike samarbeidspartnere som leverer teknikk, utstyr og tjenester til festivalen, ha mulighet til å ha stor påvirkning på hvordan produksjonen vil se ut, og generelt ha stor innflytelse på festivalen i sin helhet.

Det er et spennende verv hvor du får lært deg utrolig mye om hvordan det er å lage festival, særlig om konsertproduksjoner, og om prosjektledelse og økonomi. Det er et verv der det kan være en fordel å ha noe forkunnskaper når det gjelder produksjon, men det går helt fint an å tilegne seg den nødvendige kunnskapen i løpet av styrevervet. Du vil også få opplæring og oppfølging av den forrige produksjonsansvarlige.

Programansvarlig:

Som programansvarlig har du ansvar for hele programmet på festivalen! Dette innebærer selvfølgelig å planlegge hvilke artister og akademiske samtalemøter en vil ha på programmet, men også prosessen med å sende bud til artistene, forhandle med managere, planlegge samtalemøter og legge til rette for at alle artistene skal ha en super opplevelse før og under festivalen. Det høres omfattende ut, men du får masser av hjelp til å planlegge både med resten av styret, og medlemmer i den kommende programgruppa!

Hvis du brenner inne med en musikkinteressert djevel som tenker det hadde vært fett å endelig kunne lage sitt eget festivalprogram (og ikke bare prate om det med vennegjengen på vors), burde du absolutt søke som programansvarlig! Du får omfattende innsikt i Bergens og resten av Norges musikkindustri, være en del av kulturbransjen, og lære hvordan booking-prosessen egentlig fungerer fra start til slutt.

Frivilligansvarlig:

Som frivilligansvarlig har du ansvar for ivaretakelsen av festivalens frivillige og medlemmer. Noen av arbeidsoppgavene innebærer å arrangere sosiale aktiviteter for medlemmene hele året, rekruttering av frivillige, å lage arbeidslister, oppsettet av frivilligområdet og generelt hverdagen til de frivillige under festivaldagene. I tillegg har friviliigansvarlig også litt ekstra ansvar for logistikk under festivaldagene, som oppsettet av gjennomføringsplanen og organisasjonens biltjeneste.

Som frivilligansvarlig får du hatt en finger med i spillet i mange ledd av festivalen fordi alle deler av festivalen trenger frivillige. På den måten står du midt i alt som skjer under festivaldagene. Gjennom å være frivilligansvarlig vil du få god erfaring med prosjektledelse, logistikk og arrangementsavvikling. Dersom du ser på deg selv som en løsningsorientert og sosial person, så er dette vervet for deg. Det er en fordel med noe organisatorisk erfaring fra før, men absolutt ikke et krav, og du vil også få god opplæring og oppfølging av den tidligere frivilligansvarlige. (edited)

Høres dette ut som noe for deg? Søk verv innen XXXXX!