Valgdebatten

Hvordan skal landet gjenoppbygges etter korona? Hva er best poltikk for distriktene? Hvilke tiltak vil partiene innføre for å lose Norge helskinnet gjennom klimakrisen?
I september er det stortingsvalg i Norge, og Høydenfestivalen ønsker i den anledning å avdekke hva de ulike partiene ønsker å gjennomføre om de får tilgang til regjeringslokalene.

Debatten vil ta for for seg noen av de mest sentrale sakene i årets valgkamp, og er oppdelt i tre bolker. To av bolkene omhandler nasjonale toppsaker og de største skillene mellom partiene og deres visjon for det fremtidige Norge. I tredje bolk vil politikerne utfordres på studentrelatert politikk, og svare for seg på spørsmål om saker som studentøkonomi og boligpolitikk.Debatten gjennomføres i samarbeid med Bergens Tidende, og modereres av to kommentatorer fra avisens politiske redaksjon.

Seansen blir også streamet, og vil være tilgjengelig for alle på BT.no.