Skam

Sted: Akademika-scenen
Tid: Lørdag 16.00

Flyskam, kjøttskam og koronaskam er begreper som vi har blitt godt kjent med de siste årene, men skam er ikke et nytt fenomen. Denne ubehagelige følelsen har mennesker alltid følt på av ulike grunner, enten det er etter å ha såret noen som står deg nær, eller glemt å mute seg selv på zoom under et seminar. Men er skam primært negativt, eller har det noen positive aspekter ved seg? For i møte med globale problemer kan det å få andre til å føle seg moralsk forkastelige, være et effektivt verktøy til å fly mindre, spise mindre kjøtt og følge smittevernregler. 

Vi har med oss filosof Ole Martin Moen, biolog Karin Anne Pittman for å belyse skam fra ulike perspektiver. Kan det være etisk riktig å få andre til å føle på skam? Hvilket formål har skam hatt for menneskets utvikling?n Anne Pittman for å belyse skam fra ulike perspektiver. Kan det være etisk riktig å få andre til å føle på skam? Hvilket formål har skam hatt for menneskets utvikling?