ParkHD x Vitenskapens Fremme

Sted: Akademika-scenen
Tid: Lørdag kl. 14.00

I samarbeid med Selskapet til Vitenskapens Fremme gir vi tre PhD-kandidater fra Bergen mulighet til å presentere sitt arbeid. De får ti minutter hver til et innlegg og ti minutter til å svare på spørsmål fra publikum. Det gjelder å formidle forskningen på en interessant og forståelig måte. Det skal være lav takhøyde og publikum oppfordres til å spørre spørsmål underveis. Målet er å vise Bergens studenter den ferskeste forskningen fra Bergens utdanningsinstitusjoner.